Cơ bản về chiến thuật open/3bet/4bet/5bet

[ad_1]

Bây giờ hãy tổng hợp lại những kiến thức trên để phác họa một chiến thuật cơ bản khi chơi 3bet/4bet/5bet pot. Chủ đề này thực sự khá phức tạp đủ để viết thành một cuốn sách riêng, do vậy chúng tôi sẽ không thể giải thích chi tiết hết từng chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ cho bạn biết những ý tưởng cần thiết để bạn có thể chơi 3bet/4bet/5bet pot ở $1-$2 online 6max game.
Chúng tôi sẽ bắt đầu phác họa cách nhìn đứng từ phía người open-raise trước, và sau đó là cách nhìn từ phía người phòng thủ.

Khi Open-raise
Nếu đối thủ có xu hướng call open-raise của bạn sau đó chơi fit or fold postflop:
* C-bet hầu hết mọi flop và sử dụng second/third barrel thường
Open-raise steal thường xuyên, và chọn large raise size, nhờ đó bạn sẽ thắng được nhiều hơn.

Nếu đối thủ có xu hướng call open-raise và call bet với hand yếu cho tới showdown:
Tập trung vào việc bet vì value. Bạn vẫn nên c-bet thường xuyên, nhưng chú ý bỏ cuộc đúng lúc ở turn và river nếu bạn không có hand tương đối.
Tránh việc steal với hand yếu. Bởi vì bạn sẽ đi đến showdown khá thường xuyên khi đối đầu với đối thủ kiểu này.
* Value bet nhỏ hơn một chút khi cầm hand tương đối. Khi đối thủ hay call và đi đến showdown với second pair hoặc yếu hơn, chỉ cần bạn có top pair, không quan tâm đến kicker là gì, bạn nên value bet three street với size nhỏ hơn thông thường một chút.

Nếu đối thủ có xu hướng call open-raise của bạn để chơi lại bạn ở postflop:
* Tránh việc steal với hand yếu. Bạn sẽ không đi đến showdown thường xuyên, nhưng bạn sẽ hay rơi vào tình huống phải semibluff lớn.
* Luôn sẵn sàng để rebluff. Ví dụ, bạn open ở BTN và đối thủ call ở BB. Flop T44 rainbow. Anh ta check, bạn bet ½ pot, và anh ta check/raise small. Đôi khi bạn nên reraise với air, đôi khi bạn nên call với ý định bluff ở turn hoặc river. Hoặc bạn cũng có thể đôi khi fold, nhưng nhớ rằng bạn cần phải rebluff khi gặp đối thủ kiểu này.

Nếu đối thủ chỉ 3bet với strong hand:
* Fold hầu hết những hand bạn đang cầm kể cả khi có hoặc không có vị trí.
* Đừng cố gắng chơi lại đối thủ. Tuy nhiên bạn có thể thỉnh thoảng call 3bet hoặc 4bet để cân bằng hand range của bạn.

Nếu đối thủ 3bet phần lớn với strong hand nhưng cũng có light 3bet:
* Bạn cũng nên xử lý như trên. Fold. Mặc dù đối thủ có sử dung light 3bet, nhưng miễn là tổng 3bet range của anh ta phần lớn vẫn là strong hand, bạn vẫn nên fold phần lớn số lần.

Nếu đối thủ 3bet với strong hand và light 3bet thường xuyên:
* Fold hầu hết những hand bạn đi steal khi bị 3bet.
* Sẵn sàng để chơi lại anh ta khi bạn có hand tương đối.

Nếu đối thủ light 3bet thường xuyên và cũng thường xuyên c-bet ở flop trong 3bet pot:
* Khi đối thủ c-bet hầu hết mọi flop với 3bet range yếu, anh ta đang đốt tiền. Vì range của anh ta là yếu, bạn nên flat call 3bet với ý định shove flop mỗi khi hand của bạn kết nối với board một chút. Bạn flat call 3bet thay vì 4bet bởi vì bạn muốn anh ta đặt tiền thêm vào pot nhờ c-bet flop, do đó bạn sẽ thắng được nhiều hơn.
* Nhớ rằng bạn luôn phải chơi aggressive postflop. Nếu bạn hit gutshot hoặc mạnh hơn ở flop, về cơ bản bạn nên shove. Nếu bạn không chơi đủ aggressive, bạn sẽ rơi vào tình trạng chơi gần như fit or fold, do đó việc preflop call 3bet sẽ đốt tiền của bạn.
* Bởi vì bạn call 3bet, chọn những hand tương đối. Suited connnector là hand khá tốt, nhưng offsuit two-gapper thì không.

Nếu đối thủ light 3bet thường xuyên, nhưng có chọn lọc khi c-bet flop:
* Khi gặp đối thủ biết đánh, hãy small 4bet với hand mà bạn có thể all-in ít nhất 2/3 tổng số lần. Nếu bạn 4bet và fold khi đối thủ shove nhiều hơn 1/3 tổng số lần, bạn đang đốt tiền. Nhớ rằng nếu đối thủ biết đánh, anh ta gần như sẽ 5bet mỗi lần bạn 4bet. Bạn không cần phải có strong hand để 4bet/call shove, nhưng hãy chắc chắn rằng hand bạn cầm có chút showdown equity.
* Sử dụng chiến thuật luân phiên giữa việc small 4bet và call 3bet. Hãy 4bet với strong hand và, đôi khi weak hand. Hand như Ax (ví dụ A3o) là weak hand tốt để 4bet vì nó có equity khá tốt khi gặp range hẹp, khoảng 30%. Nhưng Ax không tốt để bạn call 3bet và lên kế hoạch push khi có draw hoặc pair ở flop bởi vì Ax thực sự rất khó để hit draw flop.
* Đôi khi call 3bet với strong hand và với hand có chút value ở postflop.
* Khi call 3bet với weak hand, nhớ rằng hãy chơi aggressive nhất có thể. Chơi fit or fold là tự sát.
* Khi small 4bet, hãy chắc chắn rằng ít nhất 2/3 tổng số lần bạn có hand có thể all-in hoặc call all-in. Nếu bạn 4bet và fold khi đối thủ shove nhiều hơn 1/3 tổng số lần, bạn đang tự bắn vào chân, vì người chơi biết đánh sẽ 5bet gần như hầu hết mọi lần bạn 4bet.
* Với AA và KK, về cơ bản bạn phải 4bet, nhưng đôi khi hãy call 3bet để cân bằng chiến thuật của bạn. Chỉ cần nhớ rằng 4bet range của bạn phải mạnh hơn call 3bet range.
Bạn có thể small 4bet bluff thường xuyên nếu đối thủ hiếm khi 5bet và call 3bet thường xuyên hơn với marginal hand khi gặp đối thủ thường xuyên 5bet.
* Bạn nên có xu hướng 4bet hoặc fold thường xuyên hơn khi không có vị trí, và có xu hướng call 3bet thường xuyên hơn khi có vị trí.
Nếu đối thủ light 3bet rất thường xuyên, khoảng 18% tổng số hand hoặc nhiều hơn:
Hãy xem xét việc 4bet shove thay cho small 4bet. Mặc dù về cơ bản, small 4bet và call 3bet có thể mang lại lợi thế hơn , nhưng nếu bạn gặp đối thủ khá khó nhằn hay 5bet mỗi lần bạn 4bet và bạn không chắc chắn lắm về việc call 5bet, hoặc anh ta chơi postlfop khá tốt trong 3bet pot, bạn nên 4bet shove bluff.
Trong mọi trường hợp, khi bạn bị 3bet và cảm thấy không tự tin lắm, chỉ đơn giản là fold.

Phòng ngự khi (có thể)
Nếu steal range của đối thủ khá chặt:
* Fold thường xuyên. Đừng cố phòng ngự lại kiểu người chơi này, vì bạn không có vị trí, chơi với weak hand sẽ làm bạn rơi vào nhiều tình huống khó xử.
* Xem xét việc call với một vài “implied odd”hand, đặc biệt như small pair. Mặc dù small pair không hiệu quả với đối thủ open với loose range, nhưng với tight range, nó thực sự mạnh. Tuy nhiên hãy chú ý đừng call big raise với pocket pair khi setmine. Về cơ bản, setmine với pocket pair mang lại lợi nhuận khi bạn có thể thắng số tiền lớn ít nhất 12 lần số tiền bạn bỏ ra để call preflop. Vì đối thủ sẽ không thường xuyên bỏ tiền vào pot khi bạn hit set, nên đừng đánh giá quá cao implied odd.

Nếu đối thủ hay steal raise với size là 3.5bb hoặc lớn hơn:
* Bạn nên 3bet khi defend. Bạn nên resteal. Khi đối thủ steal raise lớn, pot odd sẽ không tốt để call, nhưng nó làm cho pot trở nên lớn hơn, đáng để resteal. Do đó, bạn không nên call mà nên light 3bet. Tuy nhiên hãy xem xét liệu bạn có thể thắng pot ở preflop hoặc postflop không, nếu không, bạn không nên 3bet.
* Để ý đối thủ khi anh ta thỉnh thoảng raise small và thỉnh thoảng raise big. Thông thường, anh ta sẽ raise big với strong hand và raise small với hand yếu hơn. Nếu bạn thấy đối thủ chơi như vậy, hãy 3bet khi anh ta raise small và fold khi anh ta raise big. Bạn cũng có thể call với small pair để setmine.

Nếu đối thủ thường steal raise small, khoảng 3bb hoặc nhỏ hơn:
* Bạn nên flat call thường xuyên hơn và hạn chết light 3bet. Bởi vì lượng raise nhỏ, bạn không mất quá nhiều chi phí để tham gia vào pot, ngoài ra pot cũng không đủ lớn để bạn resteal.
* Nếu bạn flat call, đừng chơi chỉ vì implied odd. Thay vì đó, lên kế hoạch tấn công đối thủ ở postflop. Nếu đối thủ raise với range rộng, bạn có thể lên kế hoạch check/raise dễ lấy pot ở postflop.
Trì hoãn việc steal bằng cách flat call preflop làm cho đối thủ có thể đặt thêm nhiều tiền hơn vào pot (nếu anh ta c-bet). Nhờ vậy pot sẽ lớn hơn và bạn sẽ có lợi nhuận nhiều hơn thay vì 3bet.

Nếu đối thủ có chỉ số Attempt To Steal cao hoặc chỉ số Fold To 3 Bet cao hoặc cả hai chỉ số đều cao:
Đừng ngần ngại việc light 3bet. Rất nhiều người chơi sẽ fold khi bị 3bet khoảng 75% tổng số lần hoặc nhiều hơn. Với phần trăm như vậy, light 3bet mang lại lợi nhuận rất lớn, không cần biết bạn đang cầm bài gì.
Nếu bạn 3bet cùng một đối thủ vài lần, bạn nên để ý xem anh ta có điều chỉnh lối đánh hay không (chắc chắn là có điều chỉnh trừ khi anh ta quá ngu ngốc hoặc chơi quá nhiều bàn). Đừng mặc định rằng chỉ số luôn phản ánh cách chơi của đối thủ. Chỉ bởi vì chỉ số FT3B của anh ta là 80% không có nghĩa là anh ta sẽ fold 80% số lần khi bị bạn 3bet. Có thể anh ta sẽ fold 80% với người chơi khác nhưng với bạn thì thực tế anh ta chỉ fold 50%.
Khi light 3bet, cố gắng chọn hand có một chút value ở postflop. Suited hand, connected hand, small pocket pair là những hand tốt. Hãy loại bỏ offsuit trash. Giả sử đối thủ call 3bet, nếu bài của bạn càng có nhiều value ở postflop, bạn càng dễ dàng hơn để tiếp tục đánh aggressive ở postflop.
* Luôn nhớ rằng, đừng bỏ qua cơ hội tốt để hành động chỉ vì hand của bạn không tốt. Ví dụ, nếu một người chơi ẩu open ở CO và hai người chơi yếu ở BTN và SB call, bạn có tình huống squeeze rất tốt khi ở BB. Đừng ngần ngại light 3bet ở đây kể cả khi bạn cầm 72o. Nhưng hãy có chọn lọc hơn trong những trường hợp không thực sự tốt lắm.

Nếu đối thủ thường small bluff 4bet khi bạn 3bet:
Hãy thử 5bet shove. Nếu đối thủ small 4bet và fold khi bạn 5bet shove một nửa số lần hoặc nhiều hơn, 5bet shove mang lại lợi nhuận tức thì cho bạn mỗi khi bạn cầm những hand bạn hay dùng để 3bet. Hầu hết người chơi ở $1-$2 level thường fold quá thường xuyên khi 4bet và bị shove. Hãy tận dụng điều đó.
* Nếu đối thủ cân bằng small 4bet của anh ta khá tốt giữa bluff hand và strong hand, hãy cố gắng phối hợp chiến thuật light 3bet và flat call. Nếu đối thủ cân bằng chiến thuật 4bet của anh ta, anh ta sẽ không 4bet bạn quá thường xuyên bởi vì sự cân bằng chiến thuật yêu cầu premium hand vào trong 4bet range. Do đó bạn có thể light 3bet và dự đoán anh ta sẽ fold hoặc call. Nhưng bạn vẫn cần flat call để tránh việc range 3bet của bạn bị mất cân bằng và trở nên yếu.
Nếu đối thủ steal với range rộng, và bạn chọn phòng ngự bằng cách flat call:
* Luôn nhớ rằng, để defend blind của bạn, bạn phải tấn công đối thủ một cách mạnh mẽ. Bởi vì steal range của đối thủ yếu, nên anh ta thường hit weak hand ở flop, do vậy đừng ngần ngại chơi aggressive.
* Chiến thuật ở postflop của bạn nên xoay quanh việc steal pot nếu đối thủ dường như miss flop. Nếu đối thủ dường như hit một pair và không fold, bạn nên value bet mạnh với weak top pair hoặc bài mạnh hơn. Nhớ rằng, khi đối phương open-raise và bạn defend blind, bạn ở trong tình thế bất lợi hơn. Bởi vì bạn không có vị trí, và bạn thường phải defend với marginal hoặc weak hand. Nhiều khi bạn nên fold blind khi bị steal, kể cả khi đối thủ steal với range rộng. Nhưng để defend tốt hơn, bạn nên sử dụng light 3bet, và luôn nhớ một điều trong đầu rằng, phải tấn công đối thủ postflop.

Thế giới Poker tổng hợp cách kiếm tiền online từ game đánh bài đổi thưởng

[ad_2]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung bài viết

Social Media

Bài đọc nhiều nhất

Bài liên quan

Poker Tour Phần 2

Poker Tour Toàn Tập: Phần 2

[ad_1]   Expected Value – Giá trị kỳ vọng Trong poker, tất cả các quyết định đều có giá trị. Tôi gọi giá trị này

Call All In Với Bài Gì?

[ad_1] Nhiều bạn thường hỏi mình: “Nên call all in với bài gì? Call với đôi nhỏ được không? Stack em có 20 nghìn, đối

2 cách chơi đôi nhỏ

[ad_1] Nhìn chung chơi đôi nhỏ chỉ có 2 cách chính: Với cách chơi chờ hit set, cần nhớ 1 con số: tỷ lệ hit set